28/9/16

Assemblea General de l'AMPA

L'Assemblea General Ordinària de l'AMPA serà el proper dia    5 d'octubre a les 18 h. en primera convocatòria i a les 18:15 h en segona convocatòria.

Els punts de l'ordre del dia són:
1.- Lectura de l'acta de la darrera assemblea.
2.- Presentació de l'estat de comptes provisional.
3.- Renovació de càrrecs de la Junta.
4.- Venda de loteria de nadal per part de l'AMPA.
5.- Valoració funcionament venda de llibres.
6.- Precs i preguntes.